Ochrona danych

Niniejsza informacja skierowana jest do użytkowników serwisu eidotech.pl. Informacja o ochronie danych klientów i kontrahentów Eidotech Polska Sp. z o.o. znajduje się pod linkiem umieszczonym na dole strony.

Administratorem Twoich danych jest Eidotech Polska sp. z o.o. 

Nasza siedziba znajduje się w Michałowicach. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 311923, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 8992649267.

Jak możesz się z nami skontaktować?

listownie: ul. Świerkowa 3a, 05-816 Michałowice

e-mailem na adres: info@eidotech.pl

telefonicznie pod nr: 22 631 66 37

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
 2. marketingowym polegającym na promocji naszych towarów i usług oraz nas samych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Przy czym, bez podania Twoich danych kontaktowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość i możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie naszego marketingu.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,
 2. agencjom marketingowym,
 3. dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu,
 4. operatorom pocztowym i kurierom.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

  1. potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Informacja o ochronie danych klientów i kontrahentów Eidotech Polska Sp. z o.o.