Praca

Jeśli kontaktują się Państwo z nami w sprawie pracy w Eidotech Polska Sp. z o.o., prosimy o dołączenie do wiadomości skanu podpisanej zgody (lub braku zgody) na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Zgoda jest ważna tylko jeśli jedna z dwóch opcji na końcu dokumentu jest zaznaczona.

Dokument do pobrania: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę w Eidotech Polska Sp. z o.o.

Wiadomości w sprawie rekrutacji, do których nie został dołączony skan podpisanej klauzuli informacyjnej nie będą przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji.